Our Story Terms & Conditions Links News / Events Disc Golf courses Custom Discs FAQ Contact Us
 
 
   
  Home Register End-User section EU17UC2008 Eng / Slo         (no items)  
 
CATEGORIES

  Balek pre koly
  ULTIMATE discs
  FREESTYLE discs
  RECREATIONAL discs
  DISCGOLF discs
  DISCGOLF Bags
  DISCGOLF Basket
  DOG - Canine discs
  T-shirts / Trik
  CAPS / iltovky
  Accessories / Doplnky
LOG IN / WHOLESALE

Login:
Password:

forgot password?
CHANGE CURRENCY

NEWS / EVENTS

Posted:24.05.2016
 DG Trnava Open 2016

Posted:28.04.2015
 Disc Golf - Urban May Day tour 2015

Posted:14.04.2014
 TRNAVA OPEN - Discgolf tour 2014

Posted:03.09.2013
 UltiPro - Professional flying discs on stock

Posted:03.09.2013
 UltiPro - Profesionlne disky skladom

Posted:30.05.2013
 Discgolf - Slovak National Championships 2013

 
Subscribe for the newsletterBANNERSOur icon on your web.

   Obchodné podmienky  I  Vekoobchodná sekcia

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevádzkovateom on-line internetového obchodu www.discline.com je spolonos:

Luigi, spol. s r.o., výhradný dovozca a distribútor UltiPro diskov pre Slovensko a eskú republiku.
Sídlo: J. Hlúbika 18, 917 01 Trnava, Slovensko. IO: 36240761, I DPH (VAT reg.): SK2020165807

Prevádzka . 1: Kancelária - Luigi, spol. s r.o., Štefánikova 5, 2. posch, 917 01 Trnava, Slovensko
Tel./ fax: +421 - (0) 33 - 533 4614, e-mail: inquiryZAVdiscline.com

Prevádzka . 2: Maloobchodná predaja - CD Aquarius, Štefánikova ul. 5, 917 01 Trnava, Slovensko
Tel./ fax: +421 - (0) 33 - 5511 229, e-mail: cdaquariusZAVdiscline.com

 

 


Zákaznícky servis:
V prípade potreby informácií o našej ponuke, stave vašej objednávky a podobne, kontaktujte našu kanceláriu.

Tel./ fax: +421 - (0) 33 - 533 4614, e-mail: inquiryZAVdiscline.com. Kontaktná osoba: Roman Miezga
 


Registrácia a Ochrana osobných údajov:
Pri registrácii zadávate urité osobné údaje potrebné k spracovaniu a evidenci objednávky a daových dokumentov. Tieto informácie slúia výlune pre potrebu poskytnutia našich sluieb. Vyuívaním sluieb internetového obchodu discline.com súhlasíte s ich zhromaovaním pre tieto úely. V iadnom prípade nebudú poskytované tretím osobám, ani inak komerne vyuívané.


Objednávanie:
Tovar si môete objednáva a nakupova on-line po prihlásení sa. Ak nechcete nakupova on-line, sme pripravení prija vaše objednávky aj klasickou poštou, i faxom: +421 – (0) 33 – 533 4614, alebo jednoducho e-mailom: sales.frisbeeZAVdiscline.com

 

Prijatie objednávky a odoslanie tovaru:
Pri nakupovaní online v našej Vekoobchodnej sekcii zákazník vytvára záväznú objednávku. Po jej prijatí u nás prebehne kontrola fakturaných údajov a tie i je objednaný tovar na sklade. Následne zasielame mejlom odberateovi Faktúru s podkladmi pre úhradu, resp. PayPal Výzvu na úhradu... take odberate neuskutouje platbu na základe vytvorenej objednávky, ale a po obdraní podkladov od dodávatea. Tovar expedujeme a po prijatí úhrady, resp. po obdraní informácii o platbe. Tovar na faktúru so splatnosou dodávame iba osvedeným odberateom so spoahlivou platobnou disciplínou.


Oblas pôsobenia - Export:
V našom on-line obchode sme pripravení vybavi objednávky zákazníkov zo všetkých lenských krajín EU.
Radi privítame spoluprácu s alšími maloobchodnými predajcami.

 


Skladové zásoby:
Snaíme sa všetky poloky uvádzané v ponuke dra na sklade, ale obas sa môe sta, e je niektorá z nich vypredaná. V takomto prípade zákazníka upozorníme o najblišom monom termíne dodania.

 


Ceny:
Ceny vo Vekoobchodnej sekcii sú ceny pre obchodníkov, firmy a organizácie s platným osvedením (IO, I-DPH). Vekoobchodné ceny sa zobrazujú bez Dph 20% a bez poštovného, ktoré sa uplatuje poda nišie uvedenej tabuky. Ak zahraniný odberate nie je registrovaný plátca Dph, potom k cenám pripoítavame 20% Dph. K tovaru vystavujeme riadne daové doklady poda typu odberatea (tuzemská, alebo zahraniná faktúra).
Sme zaregistrovaní plátcovia pre da z pridanej hodnoty (I-DPH).


Poštovné a balné:

Tabuka výpotu Poštovného pri zásielkách vo Vekoobchodnej sekcii pre jednotlivé cieové destinácie.

Nákup v hodnote:              Poštovné SVK      Poštovné CZE & EU               Poštovné non-EU

100 – 199,- EUR                0,-                              20,-EUR                                30,-EUR

200 – 499,- EUR                0,-                              0,-                                        30,-EUR

od 500,- EUR                    0,-                              0,-                                        30,-EUR

Minimálna hodnota nákupu je 100,-EUR bez Dph.

 

Zavy:
Zavy poskytujeme na základe výšky fakturovanej hodnoty (bez poštovného), poda nišie uvedenej tabuky.

Tabuka uplatnenia percentuálnej Zavy vo Vekoobchodnej sekcii.

Nákup v hodnote:              Zava

100 – 199,- EUR                 0 %

200 – 499,- EUR                 5 %

od 500,- EUR                    10 %

Minimálna hodnota nákupu je 100,-EUR bez Dph.


Dodanie tovaru:
Tovar expedujeme z nášho skladu v najkratšom monom termíne od spracovania Vašej objednávky.
Zvyajne do dvoch-troch dní. Doruenie na Slovensku trvá zhruba de-dva, do zahraniia 3-5 dní.
Tovar zasielame zvyajne Slovenskou poštou, listová, alebo balíková zásielka, alebo cez GLS Express Parcel.

 


Platba:
Pri nakupovaní si zákazníci zo Slovenska, i eskej republiky môu vybra medzi nasledujúcimi spôsobmi úhrady.
Bezhotovostná platba Bankovým prevodom vopred, alebo cez slubu PayPal. (Výnimone Hotovostná úhrada pri preberaní zásielky - Dobierka, táto monos však platí iba na poiadanie po vzájomnej dohode).
eskí zákazníci budú uhrádza Dobierkovú sumu vo svoje mene - eských korunách, CZK.
Dovoujeme si ich však upozorni, e pri poštovej Dobierke si eská pošta od zákazníka ešte útuje poplatok vo výške 70,- a 90,- CZK.
Preto odporúame vyuíva platbu Bankovým prevodom, alebo cez PayPal.

 

Úhrada bankovým prevodom:
Ak si vyberiete túto monos, ihne po odoslaní objednávky obdríte e-mail, potvrdzujúci prijatie vašej objednávky na spracovanie, ktoré môe trva 2-3 dni. Následne  vám zašleme faktúru a tie naše bankové detaily na základe oho môete uskutoni úhradu bankovým prevodom. Po pripísaní platby na náš úet, odošleme tovar obratom.

 

Úhrada cez PayPal:
Pri tejto vobe ihne po odoslaní objednávky obdríte e-mail, potvrdzujúci prijatie vašej objednávky na spracovanie, ktoré môe trva 2-3 dni. Následne  vám zašleme PayPal Money Request (Výzvu na Úhradu) spolu s faktúrou na základe oho môete uskutoni úhradu zo svojho PayPal útu. Po uskutonení PayPal platby budú obe strany - Kupujúci aj Predávajúci informovaní opä mejlom o prebehnutej platobnej transakcii a to nám umoní odosla tovar zákazníkovi ihne, ešte skôr ako nám bude úhrada pripísaná na náš úet! Je to rýchlejšie ako Úhrada bankovým prevodom.
 


Záruka:
Na tovar poskytujeme záruku 2 roky.
Kee nikto nie je dokonalý, môe sa sta, e sa na výrobku objaví uritá skrytá vada, v takom prípade vymieame disky kus za kus.
Poštovné ani balné si pri výmene tovaru neútujeme.
V prípade, ak nie je moná náhrada reklamovaného výrobku za iný, vrátime zákazníkovi hodnotu tovaru prevodom na jeho úet, i peanou zloenkou. Obchodníkom túto iastku uplatníme vo forme zavy pri najblišom odbere.

 

v Trnave, Január 2011.


ašie podmienky sa riadia obchodným zákonníkom Slovenskej republiky.

 


  Terms & Conditions  |  Contact Us

Sales & Customer service: ph./fax: +421 33 5334614  |  © 2011 LUIGI, spol. s r.o., All rights reserved.