Our Story Terms & Conditions Links News / Events Disc Golf courses Custom Discs FAQ Contact Us
 
 
   
  Home Register End-User section EU17UC2008 Eng / Slo         (no items)  
 
CATEGORIES

  Balek pre koly
  ULTIMATE discs
  FREESTYLE discs
  RECREATIONAL discs
  DISCGOLF discs
  DISCGOLF Bags
  DISCGOLF Basket
  DOG - Canine discs
  T-shirts / Trik
  CAPS / iltovky
  Accessories / Doplnky
LOG IN / WHOLESALE

Login:
Password:

forgot password?
CHANGE CURRENCY

NEWS / EVENTS

Posted:24.05.2016
 DG Trnava Open 2016

Posted:28.04.2015
 Disc Golf - Urban May Day tour 2015

Posted:14.04.2014
 TRNAVA OPEN - Discgolf tour 2014

Posted:03.09.2013
 UltiPro - Professional flying discs on stock

Posted:03.09.2013
 UltiPro - Profesionlne disky skladom

Posted:30.05.2013
 Discgolf - Slovak National Championships 2013

 
Subscribe for the newsletterBANNERSOur icon on your web.
   News / Events
 
  1   2   next >>
 
DG Trnava Open 2016
Posted:24.05.2016

Tretí roník discgolfového turnaja Trnava Open prebehne opä na zaiatku leta 2016.


Disc Golf - Urban May Day tour 2015
Posted:28.04.2015

Prvý májový víkend v znamení discgolfu.

Discline.com podporuje 2. roník Bratislava Urban May Day - discgolfový turnaj s medzinárodnou úasou v okolí budov FMFI UK, Mlynská dolina. Kategória PDGA/ C.

Detaily k podujatiu nájdete na oficiálnej turnajovej stránke: BTS Urban May Day

Pre viac informácií o slovenských discgolfových udalostiach pozri aj: Discgolf.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TRNAVA OPEN - Discgolf tour 2014
Posted:14.04.2014

Discline_Discgolf_tour_Trnava_Open_2014

Podrobnosti/ Details:

KEDY/ WHEN - Sobota, 17.mája 2014/ Saturday, May 17, 2014.

KDE/ WHERE
V Trnave, parkovanie pri OC Kaufland, ulica Vl. Celementisa mapa: OC Kaufland – stretnutie
hráov pri TP . 1.
In Trnava, parking close to the Shopping Center Kaufland, map: OC Kaufland - meeting point at TP no. 1.

DIVÍZIE/ DIVISIONS
Open, Women, Junior Open


IHRISKO - FORMÁT/ COURSE - FORMAT
3 x 12 jamiek + 6 jamiek finále (najlepších 5 OPEN, najlepšie 4 WOMEN)
3 x 12 holes + 6 holes final (best 5 OPEN, best 4 WOMEN)
Väšina jamiek je v parkovom prostredí medzi stromami, úplne rovný terén.
Most of the holes in a open park space with trees, wholly flat terrain.


PROGRAM TURNAJA/ TOURNAMENT SCHEDULE
08:30 – 08:45 discgolfová klinika/ discgolf clinic for beginners
08:45 – 09:00 registrácia hráov/ registration
09:00 – 09:15 stretnutie hráov/ player’s meeting
09:30 – 12:00 prvé a druhé kolo (2 x 12 jamiek)/ 1st and 2nd round (2 x 12 holes)
12:00 – 13:00 obedná prestávka/ lunch break
13:00 – 13:15 stretnutie hráov/ player’s meeting
13:30 – 15:00 tretie kolo (1 x 12 jamiek)/ 3rd round (1 x 12 holes)
15:00 – 15:15 hráske stretnutie/ player’s meeting
15:30 – 16:00 finále (1 x 6 jamiek)/ final round (1 x 6 holes)
16:15 – 16:30 vyhodnotenie/ awards ceremony

REGISTRÁCIA/ REGISTRATION
Na stránke discgolf.sk do 14.5.2014, prípadne priamo na turnaji poas registrácie.
On the website discgolf.sk until May 14, 2014 or directly at the tournament registration booth.


REGISTRANÝ POPLATOK/ REGISTRATION FEE
5 Euro na hráa/ 5 Euro per player
1 Euro zava pre lenov SAF/ 1 Euro discount for members of SAF
Poplatok sa platí pri registrácii priamo na turnaji.

The registration fee is due at the tournament registration booth.

JEDLO/ FOOD
Na vlastné náklady. Bagetéria v Kauflande, fast foody v Tescu (iba 7 minút chôdze od ihriska).
At your own costs. Sandwich shop in Kaufland, a few fast food restaurants in Tesco (7 minutes walk from
the course).

TURNAJOVÁ KOMISIA/ TOURNAMENTS ORGANIZERS
Riadite turnaja/ Tournament director: Roman Miezga
Súaná komisia/ Sport Commission: Martin Krika, Richard Kollár

Vítaní sú nováikovia a zaiatoníci! Vea šastia!

Beginners are welcome! Good Luck!


UltiPro - Professional flying discs on stock
Posted:03.09.2013

UltiPro - full range on stock.

Not only Ultimate, or recreational discs for throwing from hand to hand, but also the canine discs. All of this can be found now at our warehouse in Trnava.

 

UltiPro_frisbee_onstock


UltiPro - Profesionlne disky skladom
Posted:03.09.2013

Kompletná ponuka diskov UltiPro na sklade.

Nielen Ultimate, i rekreané disky pre hádzanie z ruky do ruky, ale teraz aj canine disky pre hádzanie psíkom. Toto všetko nájdete na našom sklade v Trnave.

UltiPro_Frisbee_disky_skladom

 

 


Discgolf - Slovak National Championships 2013
Posted:30.05.2013

Smolenice Open 2013 - úasný víkend v prírode!

Majstrovstvá Slovenska v discgolfe pre rok 2013 sa uskutonia v Smoleniciach, 7.-9. Júna, v rámci medzinárodného discgolfového turnaja Smolenice Open.

Tri kolá na 18 jamiek plus v Nedeu popoludní finále najlepších hráov na 6 extra jamiek urí Majstra Slovenska v kategórii Muov (Open), resp. ien.

Urobte si výlet do Smoleníc a prídite sa pozrie na špikový medzinárodný discgolf!

Podrobné info o podujatí najdete na www.szf.sk, alebo www.discgolf.sk

Discgolf Smolenice Open 2013

 


DiscGolf News 2013
Posted:02.04.2013

Jarná DiscGolfová sezóna sa rozbieha a aj v našej ponuke nájdete teraz niekoko noviniek.

Okrem rôznych diskov, pre všetky úrovne hráov, nám pribudli aj doplnky v podobe batohov na plece, i prenosného koša, take môete trénova aj doma na záhrade. Najlepšie však urobíte, ke sa prihlásite na niektorý z turnajov organizovaných našou asociáciou a vyskúšate si svoju šikovnos v súai s ostatnými discgolfistami!

Vea úspechov!

DiscGolf News 2013


Potla� diskov odteraz ZADARMO!
Posted:23.03.2012
Reklamná Potla� teraz u� v cene disku - ZADARMO!
 
Digitálna  plnofarebná  potla� na fóliu - mo�ný mix diskov rôznych farieb
Velkos� tla�e do:
max. priemer 175 mm
Reklamná Potla� teraz u� v cene disku = ZADARMO! Platíte len za disk - ktorýko�vek z modelov UltiPro-BLANK!
 

Potla� lietaj�cich Ultimate diskov - Custom Imprint

 
 

Ceny:
Pri malých objednávkach 1-19 kusov, ú�tujeme be�nú cenu 9,00 EUR za kus s potla�ou vrátane Dph.
Pre firmy, organizácie, školy a tímy pri odbere od 20 ks je cena disku vrátane potla�e a Dph iba 6,00 EUR!
(mix farieb mo�ný)
Pri tomto objeme (+20) diskov sú náklady na prepravu hradené dodávate�om.
(Doru�enie v rámci celej SR zdarma).

Objednávanie je mo�né po�as celého roka - všetky �isté disky bez potla�e dr�íme skladom v Trnave.
Termín zhotovenia potla�e od doby odsúhlasenia grafických podkladov - do 2-3 tý�d�ov.
Technológia potla�e - plnofarebná tla� na fóliu s následnou lamináciou pre ochranu proti oteru.

Všetky UltiPro disky sú vyrobené zo špeciálneho plastu a v rozmeroch pod�a pravidiel svetovej federácie.

Discline.com je Oficiálnym partnerom Slovenskej asociácie frisbee a dodávate�om diskov pre všetky úrovne hrá�ov.
 
Je to u� len na Vašej fantázii s akým diskom prekvapíte svojich známych!


Vsledky UltiPro Lafranconi 2011
Posted:13.12.2011

9. roník vysokoškolského indoor turnaja, tento rok po prvý krát pod oznaením UltiPro Frisbee Ultimate turnaj - Lafranconi 2011, sa uskutonil 3.12.2011 s nasledujúcimi výsledkami:

1. MatFyz

2. Pampúšiky

3. Pekelný Plast

4. Špaince

5. Zhnité Hrušky

6. SOŠ Polygraf

delené 7. a 9. miesto obsadili drustvá - Frisbieri, FTVŠ, Erasmus

akujeme organizanému výboru pod vedením Gustáva Argaja a všetkým zúastneným tímom, ktorí prispeli k popularizácii tohto kolektívneho športu.

Keep Ultimating!Lafranconi 2011 Ultimate Indoor tournament
Posted:23.11.2011

Aj v závere tohto roka sa uskutoní v poradí u IX. roník v halovom Ultimate pre študentov a pozvané zaiatonícke tímy. Tento jednodový turnaj zaína v sobotu, 3.12.2011 od 9:00 a my veríme, e pod organizanou taktovkou prof. G. Argaja nám nádejní hrái predvedú nielen zaujímavé výkony, ale preijú spolu aj nezabudnutený, spiritový, súaivý de. Naša spolonos sa rozhodla podpori túto milú aktivitu a venovala niekoko športových UltiPro Ultimate diskov pre súané zápasy a tie pre kadé zúastnené drustvo.

podrobnejšie info o tejto akcii nájdete na stránke organizátora: http://www.fsport.uniba.sk  1   2   next >>

  Terms & Conditions  |  Contact Us

Sales & Customer service: ph./fax: +421 33 5334614  |  © 2011 LUIGI, spol. s r.o., All rights reserved.